فراموشی مشخصات خود؟

کلاس های گروهی

زبان آموزانی که تمایل به شرکت در کلاسهای گروهی دارند میتوانند در این دسته از کلاسها که حداکثر تا 8 نفر درنظر گرفته شده شرکت کنند. کیفیت آموزش در این دوره کاملن مشابه دوره های دیگر هست با این تفاوت که هزینه کمتری بر زبان آموز تحمیل میشود. پس از طی این دوره ها، در صورتی که در هفته های قبل از امتحان  نیاز باشد میتوانند در کلاس خصوصی حضور پیدا کنند.

 

نحوه ثبت نام در این کلاسها بدین صورت است که ابتدا با دفتر موسسه به شماره 88031806 تماس میگیرید و برای شما وقت تعیین سطح تنظیم میشود، سپس متناسب با سطح شما و وقت آزادتان کلاس مناسب برنامه ریزی می شود.بالا