فراموشی مشخصات خود؟

کلاس های خصوصی

بعضی از عزیزانی که قصد شرکت در آزمونهای آیلتس و یا تافل را دارند، احساس میکنند که در کلاسهای گروهی نیل به این هدف برایشان دشوار است. ضمن اینکه برخی از داوطلبین شرایط خاصی نظیر وقت محدود یا ساعتهای محدود برای حضور در کلاس دارند.  دوره های خصوصی یک یا دونفره آرمان نوین برای رفع این مشکل برنامه ریزی شده اند.

نحوه ثبت نام در این کلاسها بدین صورت است که ابتدا با دفتر موسسه به شماره 88031806 تماس میگیرید و برای شما وقت تعیین سطح تنظیم میشود، سپس متناسب با سطح شما و وقت آزادتان کلاس مناسب برنامه ریزی می شود.بالا