فراموشی مشخصات خود؟

کارگاه فشرده اسپیکینگ آیلتس

این کارگاه مختص کسانی است که فاصله زمانی کمی با امتحان اصلی خود دارند و میتوانند با شرکت در این کارگاه نمره خود را افزایش دهند و اشکالات خود را رفع نمایند.

بالا