فراموشی مشخصات خود؟

کارگاه آنلاین مذاکره انگلیسی

تجربه برگزاری دوره های آموزش سازمانی به ما ثابت کرده است که بخش قابل توجه ای از نیاز افراد در شرکتهای مختلف معطوف به توانایی صحبت کردن به انگلیسی در مذاکره با طرفهای خارجی می باشد. مواردی بوده است که فردی برخوردار از سطح قابل قبولی از زبان انگلیسی بوده است اما چون آشنا به عبارتها و ساختارهای کاربردی مذاکره به زبان انگلیسی نبوده است، نتوانسته موفق ظاهر شود. به منظور رفع این مشکل با صرف وقت بسیار موفق به برنامه ریزی این دوره نمودیم که به جرات میتوان گفت بدلیل حساسیتهای خاص آن، جز کارگاه های  بسیار معدود می باشد.

 

دوره کارگاه :۳ جلسه 

هزینه: ۲۰۰،۰۰۰ تومان 

روزهای برگزاری: چهارشنبه ها ۲۸ تیر، ۴ مرداد، ۱۱ مرداد

ساعت برگزاری: ۱۹ تا ۲۱

 

پرداخت هزینه ی دوره به صورت آنلاین

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۸۸۰۶۶۱۲۲ تماس بگیرید.

 بالا