فراموشی مشخصات خود؟

کارگاه آنلاین رایتینگ Task 1 آکادمیک

در این دوره نحوه نوشتن انواع رایتینگ Task 1 آکادمیک در دو جلسه از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار می گیرد. واژگان و ساختارهای گرامری مورد نیاز برای توصیف انواع نمودارها توضیح داده خواهد شد و با استفاده از آنها قادر خواهید بود که

کارگاه آنلاین رایتینگ Task 1 جنرال

در این دوره نحوه نوشتن رایتینگ task 1 نوع ( formal and informal) در دو جلسه از ابتدا تا انتها به بحث گذاشته میشود. برخی از واژگان و ساختارهای گرامری مفید با توجه به تفاوت

بالا