فراموشی مشخصات خود؟

آیلتس پلاس 2

این کتاب میتواند به آن دسته از داوطلبان آیلتس که به دنبال یادگیری از طریق تست زدن هستند کمک کند. بخصوص در قسمت ریدینگ چرا که سوالات به همراه جواب تشریحی می باشد.بالا