فراموشی مشخصات خود؟

جزوه لغت پیشرفته

مشکل اخذ نمره 7 در رایتینگ به یکی از مشکلات جدی داوطلبین تبدیل شده است که بخشی از آن مربوط به کمبود تنوع واژگانی می باشد. این جزوه لغت را به منظور برطرف کردن این مشکل طراحی نمودم. نکته حایز اهمیت اینست که بکارگیری این واژگان مستلزم ظرافت در بکارگیری درست و مقتضی می باشد. ضمن اینکه باید هارمونی مناسبی میان مجموعه واژگان  نوشتار شما وجود داشته باشد. این هدیه کوچک را از ما پذیرا باشید.بالا