فراموشی مشخصات خود؟

3000 لغت پایه لانگمن

اگر در هنگام یادگیری واژگان انگلیسی احساس میکنید که مشکل شما ابتدا واژگان پایه زبان می باشد، این لیست برای شما طراحی شده است. براساس تحقیقات انجام شده این واژگان اساس و پر تکرارترین وازگان مورد استفاده در نوشتن و سخن گفتن انگلیسی می باشد.این لغات به عنوان نقطه شروع فراگیری واژگان زبان انگلیسی تلقی میگردد.بالا